Jaar 1 Blok 4

Samenvatting voor het vak Politicologie van het boek: 

Andeweg, R.B. and Irwin, G.A. (2014) Governance and politics of the Netherlands. 4th edition. Basingstoke: Palgrave

Samenvatting voor het vak Recht van het boek: 

Van Montfort (red.) (2020), Hoofdstukken recht voor niet-juristen, 4e editie, BoomJuridisch Den Haag.

 

Jaar 1 Blok 3

Samenvatting voor het vak Beleidseconomie van het boek: 

Kam, C. A., Koopmans, L., & Wellink, A. H. E. M. (2021). Overheidsfinanciën. Groningen, Nederland: Noordhoff Uitgevers. 16de druk

Samenvattingen voor het vak Statistiek van het boek: 

Healey, J.F. (2014). Statistics: A Tool for Social Research (10de editie). Cengage Learning.

Samenvatting voor het vak Sociologie van het boek: 

Ballantine, J. H., & Roberts, K. A. (2019). Our Social world – International Student Edition (7de editie). SAGE Publications.

 

Deze B.I.L. bundel is dunner dan de gemiddelde B.I.L. bundel en daarom goedkoper in prijs.

Samenvatting voor het vak Publiek Management van het boek: 

van Noort, W., Groeneveld, S., van der Hoek, M., Schalk, J., & van der Voet, J. (2018). Publiek Management. Coutinho.

Jaar 2 Blok 4

Samenvatting van de stof van week 1 t/m 7 van beleid 2

Jaar 2 Blok 3

Een samenvatting van de literatuur van week 1-7 van public affairs.

Let op: dit is een literatuurverslag en niet een samenvatting van het gehele vak. Deze bundel bevat alleen een samenvatting van de opgegeven artikelen, blogpost kamerstukken etc. en niet van hoorcolleges, werkgroepen etc.

Jaar 3 Blok 4

Samenvatting voor het vak Administrative Ethics van het boek:

Mizzoni (2010), Ethics, the basics (2nd edition)

Samenvatting voor het vak Staats- en Bestuursrecht van het boek:

Barkhuysen e.a. (2018), Bestuursrecht in het Awb-tijdperk, 8e editie

Samenvatting voor het vak Staats- en Bestuursrecht van het boek: 

Heringa e.a. (2018), Staatsrecht, Deventer, 13e editie

Jaar 3 Blok 3

Een literatuursamenvatting van het boek:

Richard Baldwin and Charles Wyplosz, The Economics of European Integration, 5th edition, McGrawHill, 2015. 

PAS OP: Dit is een samenvatting van een oudere druk van het boek dat gebruikt wordt. Het kan zijn dat niet alle verplichte stof hierdoor is opgenomen in deze samenvatting. Gebruik de samenvatting nooit als primaire bron en alleen als ondersteuning bij het leren!!

Een samernvatting van de literatuur die hoort bij Hoorcolleges 1 en 2 van Leiderschap en Prestaties (eerste 6 artikelen)

Samenvatting voor het vak Beleid III van het boek: 

P.G. Swanborn. (2012). Evalueren (2e druk, 2007). Amsterdam, Nederland: Boom.