B.I.L.-bundel Beleidseconomie

€ 4,00

Samenvatting voor het vak Beleidseconomie van het boek: 

Kam, C. A., Koopmans, L., & Wellink, A. H. E. M. (2021). Overheidsfinanciën. Groningen, Nederland: Noordhoff Uitgevers. 16de druk