B.I.L. Bundel Leiderschap en Prestaties

€ 3,00

Een samernvatting van de literatuur die hoort bij Hoorcolleges 1 en 2 van Leiderschap en Prestaties (eerste 6 artikelen)